Jak ubić i wyrównać grunt?

Prace gruntowe dotyczą wielu instalacji, gdyż przeważnie przebiegają one właśnie pod powierzchnią ziemi. Zatem często dochodzi do różnego rodzaju wykopów wzdłuż dróg, na posesjach czy terenach firm. Kiedy wykopy zostaną zakopane już z gotowymi instalacjami, ciągle pozostaje problem nierównego gruntu. Choćby nie wiem jak próbowało się uklepać powierzchnię zasypu, pozostawiony sam sobie, prędzej czy później usiądzie, tworząc nierówność terenu, rów.

Ziemia która osiada

Ziemia w miejscu zasypanego wykopu będzie opadała nawet przez kilka miesięcy. Przestrzenie pomiędzy cząstkami gruntu będą zanikać, aż grunt zgęstniej tak, jak grunt sąsiadujący. Do ujednolicenia gęstości drogA naturalną będzie dochodziło bardzo powoli. Są na szczęście urządzenia, dzięki którym proces ten można przyspieszyć.

Maszyny to ubijania ziemi

Aby zniwelować różnice gęstości pomiędzy sąsiadującymi gruntami, używa się takich urządzeń jak zagęszczarki i ubijaki wibracyjne. Zagęszczarka płytowa ubija od razu większa powierzchnię, natomiast ubijak działa bardziej miejscowo.

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.