Styczeń 2019

Prace gruntowe dotyczą wielu instalacji, gdyż przeważnie przebiegają one właśnie pod powierzchnią ziemi. Zatem często dochodzi do różnego rodzaju wykopów wzdłuż dróg, na posesjach czy terenach firm. Kiedy wykopy zostaną zakopane już z gotowymi instalacjami, ciągle pozostaje problem nierównego gruntu. Choćby nie wiem jak próbowało się uklepać powierzchnię zasypu, pozostawiony…